Zoodrug Mobil App

Funksional
Veb sayta inteqrasiya (Apilərin yazılması)
Bildiriş göndərilməsi

Zoodrug Mobil App
Zoodrug Mobil App

İstifadə olunan texnologiyalar
Flutter
PHP (Laravel)
MariaDB

Zoodrug Mobil App
Scorpion IT Company SCORPION IT COMPANY Scorpion IT Company SCORPION IT COMPANY Scorpion IT Company SCORPION IT COMPANY Scorpion IT Company SCORPION IT COMPANY Scorpion IT Company SCORPION IT COMPANY Scorpion IT Company SCORPION IT COMPANY Scorpion IT Company SCORPION IT COMPANY Scorpion IT Company SCORPION IT COMPANY Scorpion IT Company SCORPION IT COMPANY Scorpion IT Company SCORPION IT COMPANY Scorpion IT Company SCORPION IT COMPANY